Bel op 06 27 48 42 87 of stuur een e-mail

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek is nodig wanneer er werkzaamheden verricht moeten worden in de bodem. Denk aan het aanleggen van leidingen of het uitvoeren van infrastructurele werkzaamheden. Bodemonderzoek brengt specifieke eigenschappen in kaart van de bodem zoals grondsoort en grondwaterstand.

Recht op schadevergoeding
Aan de hand hiervan wordt bekeken wat de mogelijke schade is die de werkzaamheden kunnen veroorzaken. U heeft er recht op dat de bodem weer in oude staat terugkeert. Is dat niet het geval dan heeft u recht op schadevergoeding.

Voorzorgsmaatregelen
Aan de hand van het bodemonderzoek kunnen ook voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Wanneer de vervuiling groter is dan werd ingeschat kan besloten worden tot sanering van de grond.

Bodemonderzoek laten uitvoeren?
Ik kan een bodemonderzoek voor u uitvoeren. Op basis hiervan kan ik voor u uitzoeken op welke schadevergoeding u mogelijk recht heeft en welke voorzorgsmaatregelen het beste genomen kunnen worden.