Bel op 06 27 48 42 87 of stuur een e-mail

Rechten en plichten bij leidingen door landbouwgrond

Rechten en plichten bij leidingen door landbouwgrond
2 februari 2022 Ilona

AAMW leidingen landbouwgrond

Bij de aanleg of verplaatsing van leidingen kan het zijn dat het in landbouwgrond gelegd moet worden. De grondeigenaar heeft dan recht op een vergoeding. Het type en de hoogte van de vergoeding zijn afhankelijk van de werkzaamheden. Zo brengt de aanleg van een gasleiding over het algemeen meer schade met zich mee dan de aanleg van glasvezel of elektriciteit. Belangrijk is dat de werkzaamheden en gemaakte afspraken duidelijk worden vastgelegd bij een notaris. AAMW helpt agrariër en opdrachtgever graag met bemiddeling en ondersteuning gedurende dit hele proces.

Plan een gratis intakegesprek

Overeenkomst tussen grondeigenaar en aannemer

Voordat er gestart wordt met de aanleg of verplaatsing van leidingen is het belangrijk dat er een overeenkomst wordt opgesteld tussen grondeigenaar en aannemer. Deze laat u vastleggen bij de notaris. In de overeenkomst wordt onder meer vermeld wat de werkzaamheden inhouden (waaronder de breedte en diepte van de uitgraving), hoe lang de werkzaamheden naar verwachting zullen duren en wat de vergoeding zal zijn.

Ook worden specifiek gemaakte afspraken, zoals terugplaatsing van de grond, vastgelegd in de overeenkomst. Wanneer de bovenlaag van de landbouwgrond bijvoorbeeld slechts een dunne laag klei bevat, is het van groot belang dat deze weer netjes hersteld wordt na uitvoering van de werkzaamheden. Anders kan dit langdurige negatieve gevolgen hebben voor de inkomsten van de agrariër. De aannemer dient de verschillende soorten grond tijdens het uitgraven van elkaar te scheiden, om deze na de (ver)plaatsing van de leidingen weer goed te kunnen herstellen.

Vergoedingen voor agrariër bij leidingen door landbouwgrond

In de zakelijk recht overeenkomst die aangegaan wordt tussen grondeigenaar en aannemer, wordt opgenomen welke (schade)vergoeding uitgekeerd wordt. Dit bestaat standaard uit een afsluit- en meewerkvergoeding. Daarnaast ontvangt de agrariër een inkomensschadevergoeding, aangezien de landbouwgrond voor een bepaalde periode niet gebruikt kan worden voor het verbouwen van gewassen. De hoogte van deze vergoedingen zijn uiteraard afhankelijk van de duur en grootte van de aanleg.

Wanneer er blijvende schade wordt aangericht aan de landbouwgrond ontvangt de agrariër hier uiteraard ook een vergoeding voor. Daarnaast is de aannemer verplicht de schade te herstellen. Om onaangename verrassingen te voorkomen, is het belangrijk de rechten en afspraken op papier te zetten en bij de notaris vast te leggen. Zowel voor aannemer als agrariër.

Bodemonderzoek laten uitvoeren

Wilt u als opdrachtgever een nulmeting laten uitvoeren of als agrariër bewijzen dat er vuil in uw landbouwgrond zit als gevolg van de aanleg van leidingen? AAMW kan voor u een bodemonderzoek uitvoeren. Er worden verschillende monsters van de grond genomen en deze worden opgestuurd naar Aqualysis voor betrouwbaar onderzoek. Na gemiddeld 4 dagen heeft u de uitslag binnen. Als het blijkt dat uw landbouwgrond vervuild is, moet de opdrachtgever aan kunnen tonen dat dit niet door de plaatsing van de leidingen is gekomen. Dit is alleen mogelijk wanneer de opdrachtgever vóór de start van de werkzaamheden (eveneens) een bodemonderzoek heeft uit laten voeren.

AAMW helpt zowel agrariërs als opdrachtgevers graag met bemiddeling en ondersteuning gedurende het hele aanlegproces, de uitvoering van notariële verplichtingen, het bepalen en regelen van financiële vergoedingen en/of het uitvoeren van bodemonderzoek. Om er zo voor te zorgen dat de aanleg van leidingen voor beide partijen eerlijk en zo efficiënt mogelijk gebeurt. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Arnita van AAMW.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Cookie-instellingen

Op deze website worden verschillende cookies gebruikt. We maken onderscheid tussen functionele, analytische en marketing-cookies. Je kunt zelf kiezen welke cookies wel en niet geplaatst mogen worden.

Liever niet
Accepteren